Bæredygtighed

Bæredygtighed er en del af WUMs DNA. For os handler det ikke kun om at udvikle nye banebrydende designprodukter, men også at sikre, at der i forbindelse med materialevalg og fremstilling tages mest muligt hensyn til bl.a. miljøet og omgivelserne. Vi går ind for en bæredygtig helhed – fra start til slut – og kobler det med social ansvarlighed. Det har vi valgt at kalde samvittighedsfuld produktion. Med dette menes, at vi har som ambition, at vores produkter skal være resultatet af en lang række overvejelser og valg, der afspejler bæredygtighed miljømæssigt, klimamæssigt, socialt, etisk og æstetisk.

Indenfor design og interiør er udvalget af bæredygtige produkter relativt begrænset. Vi har dog som ambition at gå foran med et godt eksempel. Vi tror på, at det kan lade sig gøre at gøre tingene på en mere samvittighedsfuld måde, men det kræver, at hele produktionskæden arbejder mod samme mål. Derfor handler det ikke kun om, at vi som designer og producent har en vision om samvittighedsfuld produktion. Den skal deles af samarbejdspartnere og underleverandører. 

Samvittighedsfuld produktion handler også om at finde den optimale løsning i forhold til de givne betingelser her og nu, men samtidig at have øje for forbedringer. Fra WUMs side arbejder vi hele tiden på at finde løsninger, der kan højne produkternes bæredygtighedsprofil yderligere, hvilket sker i dialog med samarbejdspartnere og underleverandører.

Produktion i Danmark er helt grundlæggende ensbetydende med ordnede arbejds- og produktionsforhold, bl.a. overenskomstmæssige lønninger, højt sikkerhedsniveau, sundt arbejdsmiljø og efterlevelse af verdens skrappeste miljøregulering for industriel produktion. Det er efter vores opfattelse både fair, etisk korrekt og miljørigtigt. Lokal produktion understøtter det samfund vi er en del af. Samtidig minimeres miljøbelastningen, der følger af transport.  Produktion i Danmark giver en stor fleksibilitet, og kan i vid udstrækning tilpasses efterspørgslen. Samtidig er det muligt at tilbyde skræddersyede løsninger med produkttilpasning efter kundens behov. I forbindelse med materialevalg benyttes kun certificeret træ af dansk oprindelse og genanvendeligt metal.